Privacy gewaarborgd

CSR Centrum neemt als beheerder de wettelijke bepalingen rond privacy zorgvuldig in acht. De medewerkers van CSR Centrum zijn tevens gebonden aan het beroepsgeheim zoals beschreven in artikel 457 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek.

Daarnaast is de gebruikte combinatie van mailadres, wachtwoord en encryptie (https://) momenteel het geaccepteerde standaard beveiligingsniveau.