Vragenlijst Stressklachten

Stressklachten kunnen allerlei vormen aannemen. In grote lijnen kan men zeggen dat stressklachten zich uiten op 4 verschillende niveaus: lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig en cognitief. De Vragenlijst Stressklachten meet betrouwbaar op deze niveaus of, en in welke mate er sprake is van stressgerelateerde problematiek. CSR ontwikkelde de vragenlijst voor twee doelgroepen, namelijk voor professionals en voor particulieren.  

Diagnose: Vragenlijst Stressklachten (voor professionals)

Met de vragenlijst kunt u snel en efficiënt online meten of, en in welke mate er sprake is van stressgerelateerde problematiek bij uw cliënt. De lijst is gevoelig voor veranderingen en kan dus ook worden ingezet bij de evaluatie van behandelprogramma’s of interventies. Zodra de cliënt de vragenlijst heeft ingevuld ziet hij/zij de zojuist gegeven antwoorden; voor u zijn dan de scores op de onderdelen direct zichtbaar. Afkappunten of normaalwaardes per onderdeel maken de ernst van de gerapporteerde klachten snel inzichtelijk.

Bestel ook onze uitgebreide toelichting op de vragenlijst (aan te raden als u geen cursus bij ons gevolgd hebt). 

Zelf-diagnose: Vragenlijst Stressklachten (voor particulieren)

Inventariseer met de vragenlijst hoe u er voor staat. Na het invullen krijgt u direct de uitslag. Scoort u groen dan is het OK, scoort u oranje of rood dan raden wij u aan iets uw stressmanagement te doen en krijgt u advies hoe u dit kunt aanpakken.